Գլխավոր - Լույս Հիմնադրամ
ՀՀ, Երևան 0010, Բուզանդի 3 +37412400004

ՍՈՎՈՐԵԼ. ԳՈՐԾԵԼ. ՀԱՄԱՍՏԵՂԾԵԼ

Միջազգային զարգացում

Մագիստրատուրա

Նանոր Կարագեոզյան

Ծնած եմ Պէյրութ, Լիբանան: 1991ին ընտանեօք փոխադրուեցանք Աթէնք, Յունաստան, ուր աւարտեցի երկրորդական բարձրագոյն ուսումս: 1998ին վերադարձանք Լիբանան, ուր 2003ին Հայկազեան Համալսարանէն ստացայ Պսակաւոր Արուեստից (B.A.) վկայական առեւտրական գիտութիւններու ճիւղին մէջ՝ պատուոյ գերազանց յիշատակութեամբ (High Honors), ստանալով ամէնաբարձր նիշերը համալսարանի 50-ամեայ պատմութեան մէջ (ընդհանուր միջին՝ 95.25%): Ապա՝ 2004ին մեկնեցայ Մոնթրէալ, Գանատա, ուր Քոնքորտիա Համալսարանին մէջ մագիստրոսի ծրագրի քանի մը դասապահեր ստանալէ ետք, վերադարձայ Լիբանան ուսումս շարունակելու համար Պէյրութի Ամերիկեան Համալսարանին մէջ (AUB): 2007ին, AUBի մէջ աւարտեցի պետական կառավարման Արուեստի Մագիստրոսի (M.A.) ծրագիրը (ընդհանուր միջին՝ 92.87%), թէզս գրելով Սփիւռքի նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետութեան քաղաքականութեան մասին:

Հայկազեանի եւ AUBի մէջ արժանացած եմ բազմաթիւ պարգեւներու.- AUBի Քաղաքական Գիտութեանց եւ Պետական Կառավարման Բաժնին մէջ ստացայ “Graduate and Research Assistantship” (2005–07), ընդգրկուեցայ Հայկազեանի Նախագահական Ցուցակի (“President’s List”) մէջ եւ ստացայ համապատասխան կրթաթոշակ (1999–2003), ընտրուեցայ Հայկազեանի «Տարուան Ուսանող» (2000–01), եւայլն:

Երկու համալսարաններուն մէջ գործօն մասնակցութիւն ունեցած եմ ուսանողական տարբեր ակումբներու եւ աշխատանքներու մէջ, որպէս AUBի Լիբանանահայ ուսանողական ակումբի անդամ (2004–07), Հայկազեանի Ուսանողական Յանձնաժողովի քարտուղար (2002–03), Հայկազեանի Ուսանողական Յանձնաժողովի մօտ աւարտական դասարանի ներկայացուցիչ (2002–03), Հայկազեանի Աւանդներու Ակումբի եւ աղջկանց պասքէթպոլի խումբի անդամ (2000–03), եւայլն:

2007էն մինչեւ 2011 աշխատած եմ որպէս անգլերէն հրատարակութիւններու խմբագիր տարբեր հաստատութիւններու մօտ, մասնաւորապէս Լիբանանի Ամերիկեան Համալսարանի (LAU) մէջ: LAUի Մարքէթինքի եւ Հաղորդակցութեանց Բաժնին մէջ, ծառայած եմ որպէս համալսարանի կեդրոնական կայքի լուրերու բաժնի գլխաւոր խմբագիր, ինչպէս նաեւ խմբագրական աշխատանք ստանձնած՝ համալսարանի պաշտօնական տարբեր ելեկտրոնային եւ տպագիր հրատարակութիւններու համար:

Հոկտեմբեր 2011էն սկսեալ կ՝ուսանիմ Օքսֆորտի Համալսարանի Միջազգային Զարգացման Բաժնին մէջ, ուր դոկտորական ատենախօսութիւնս կը պատրաստեմ դէպի յետ-Խորհրդային Հայաստան սփիւռքահայերու հայրենադարձութեան մասին:

Օքսֆորտի մէջ ինծի առիթը ընծայուեցաւ աւելի մօտէն ծանօթանալու սփիւռքագիտութեան եւ միկրացիայի թեմաներու շուրջ այստեղ ծաւալող բազմազան եւ բազմաբնոյթ ուսումնասիրական ծրագիրներու, ինչպէս նաեւ կապ հաստատելու այս նիւթերու մասնագէտ կարգ մը ակադեմականներու հետ: Օքսֆորտի մէջ ստացած եմ “Sloane Robinson Foundation Graduate Award”ը 2011–14 տարեշրջանին համար:

Ապագայ ծրագիրներուս հիմնական առանցքը պիտի կազմեն սփիւռքագիտութեան բնագաւառը եւ մասնաւորապէս Հայաստան–Սփիւռք յարաբերութիւններու ու Հայաստանի զարգացման հետ առընչուած խնդիրներու մասնագիտական ուսումնասիրութիւնը:


Այստեղ սովորում են
Արշավիր Մինասարյան

Բիզնեսի կառավարում

Լևոն Հայկազյան

Մաթեմատիկա և համակարգչային գիտություն

Վահագն Ասլանյան

Մաթեմատիկական տրամաբանություն

Back to top
Close